_416-29/12/2014-Περίληψη:Απευθείας ανάθεση της υπαρ. 92/2014 μελέτης με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη ωρίμανσης βιοκλιματικής ανάπλασης πεζοδρόμων»

 

Αριθμός απόφασης: 416/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ