_414-29/12/2014-Περίληψη:1) Εξέταση ενστάσεως επί του Πρακτικού του Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Νέας Σμύρνης(οδός Σινώπης)».2) Κατακύρωση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού Σ

 

Αριθμός απόφασης: 414/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ