_411-17/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #456.840,75#€ σε βάρος του Κ.Α. 15.7134.0001 με τίτλο: Ψηφιακό Μουσείο « Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

 

Αριθμός απόφασης: 411/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ