_410-12/12/2014-Περίληψη:1)Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης 84/2014 για την «Προμήθεια ανατρεπόμενου ημιφορτηγού» 2) Έγκριση Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την «Προμήθεια ανατρεπόμενου ημιφορτηγού»

 

Αριθμός απόφασης: 410/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ