_409-12/12/2014-Περίληψη:Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 4.500 € για απευθείας ανάθεση παροχής εργασίας

 

Αριθμός απόφασης: 409/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ