_408-12/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #17.568,40# για εξόφληση λογ/σμών ΔΕΗ του Δήμου

 

Αριθμός απόφασης: 408/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ