_407-12/12/2014-Περίληψη:«Εξέταση ένστασης & κατακύρωση πρακτικών και γνωμοδότησης της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών 2015 » αρ. μελ. 69/2014.

 

Αριθμός απόφασης: 407/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ