_406-12/12/2014-Περίληψη:1)Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμό 85/2014 μελέτης για την προμήθεια «Αυτοκινούμενου επικαθήμενου μηχανήματος πλύσης - στέγνωσης επιφανειών».2) Έγκριση Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την προμήθεια «Αυτοκινούμενου

 

Αριθμός απόφασης: 406/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ