_405-12/12/2014-Περίληψη:Έγκριση τροποποιημένων – επικαιροποιημένων όρων διακήρυξης Δημοσίου πρόχειρου Διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση – Ανακαίνιση Αθλητικών εγκαταστάσεων αυλείων χώρων σχολείων» με (αρ. μελ. 33/14)

 

Αριθμός απόφασης: 405/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ