_403-12/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #4.000,00#€ για Αμοιβή Δικαστικού Επιμελητή

 

Αριθμός απόφασης: 403/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ