_402-12/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000,00# για « Προμήθεια Λαμπτήρων»

 

Αριθμός απόφασης: 402/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ