_401-12/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000,00# για Προμήθεια σιδηροϊστών φωτισμού

 

Αριθμός απόφασης: 401/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ