_399-12/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #5.000,00# για Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για μικροσυντηρήσεις

 

Αριθμός απόφασης: 399/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ