_398-12/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00# για Συντήρηση λεβητοστασίου και καυστήρων

 

Αριθμός απόφασης: 398/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ