_397-12/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00#€ για Συντήρηση μέσων πυρασφάλειας

 

Αριθμός απόφασης: 397/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ