_393-12/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #6.000,00# για Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών

 

Αριθμός απόφασης: 393/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ