_389-12/12/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #6.710,58#€ που αφορά εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 1/2014 αποφάσεως εν Συμβουλίω του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς με δικαιούχο τον κ. Ζάγκα Αριστοτέλη»

 

Αριθμός απόφασης: 389/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ