_388-12/12/2014-Περίληψη:«Η’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2014»

 

Αριθμός απόφασης: 388/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ