_387-12/12/2014-Περίληψη:Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

 

Αριθμός απόφασης: 387/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ