_385-09/12/2014-Περίληψη:Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση της Αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Σμύρνης

 

Αριθμός απόφασης: 385/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ