_384-09/12/2014-Περίληψη:Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου/ων για τη στέγαση του Δημαρχείου Νέας Σμύρνης

 

Αριθμός απόφασης: 384/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ