_374-09/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού #4.095,90# για την «Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων και Εξυπηρέτησης του Σχετικού Δικτυακού Τόπου»

 

Αριθμός απόφασης: 374/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ