_373-09/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.576,53#€ που αφορά αποζημίωση σύνταξης της Σιδερά Αλεξάνδρας

 

Αριθμός απόφασης: 373/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ