_372-09/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.533,33#€ που αφορά Τόκους δικαστικών αποφάσεων και Δικαστικά έξοδα

 

Αριθμός απόφασης: 372/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ