_370-09/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #537,43#€ που αφορά τον Κ.Α. 80.8111.0004

 

Αριθμός απόφασης: 370/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ