_368-09/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #8.000,00#€ για Απολύμανση κτιρίων (έκτακτες ανάγκες)

 

Αριθμός απόφασης: 368/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ