_367-09/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #7.000,00#€ για Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων

 

Αριθμός απόφασης: 367/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ