_366-09/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.000,00#€ για Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών

 

Αριθμός απόφασης: 366/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ