_365-09/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #5.000,00 #€ για Συντήρηση πισίνων κεντρικής πλατείας

 

Αριθμός απόφασης: 365/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ