_364-09/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000,00#€ για Προμήθεια πυροσβεστικών μέσων

 

Αριθμός απόφασης: 364/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ