_361-09/12/2014-Περίληψη:Κατακύρωση πρακτικών & γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Η/Υ»(αρ. μελ. 60/2014)

 

Αριθμός απόφασης: 361/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ