_360-01/12/2014-Περίληψη:Α)ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 267/14 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΕΡΙ «ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ Σ.Σ.» με αρ. μελ.: 35/14»

 

Αριθμός απόφασης: 360/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ