_359-01/12/2014-Περίληψη:Κατακύρωση πρακτικών & γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών για την «Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών» (αρ.μελ.70/2014)

 

Αριθμός απόφασης: 359/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ