_358-01/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00#€ για Τεχνική Υποστήριξη Ωρίμανσης Βιοκλιματικής Ανάπλασης Πεζοδρόμων

 

Αριθμός απόφασης: 358/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ