_357-01/12/2014-Περίληψη:«Έγκριση Διάθεσης πίστωσης ποσού 1.225,00€ για ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ κ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ SRC-TASK»

 

Αριθμός απόφασης: 357/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ