_355-01/12/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού # 2.609,37 # ευρώ για Κοινόχρηστα Δημοτικών Κτιρίων»

 

Αριθμός απόφασης: 355/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ