_354-01/12/2014-Περίληψη:«Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσών # 4.311,92 # και #948,64# € που αφορούν οφειλές στο ΣΜΑ Σχιστού »

 

Αριθμός απόφασης: 354/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ