_350-18/11/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #8.000.00#€ για «Προμήθεια εργαλείων εργατών σαρώθρων»

 

Αριθμός απόφασης: 350/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ