_340-07/11/2014-Περίληψη:Επικύρωση πρακτικού Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ (οδού Σινώπης)»

 

Αριθμός απόφασης: 340/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ