_339-03/11/2014-Περίληψη:Εξέταση ένστασης της «Γ.ΓΙΑΝΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» που αφορά την «Προμήθεια Οργάνων παιδικών Χαρών», με αρ. μελ. 70/2014

 

Αριθμός απόφασης: 339/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ