_338-03/11/2014-Περίληψη:Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την «Προμήθεια εορταστικού διακόσμου»

 

Αριθμός απόφασης: 338/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ