_335-03/11/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #3.282,26# για α) Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων & β) Τόκους δικαστικών αποφάσεων

 

Αριθμός απόφασης: 335/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ