_334-03/11/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.325,00# για α) Καταδικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών & β) Τόκους δικαστικών αποφάσεων

 

Αριθμός απόφασης: 334/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ