_331-03/11/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #45.000,00#€ για προμήθεια εορταστικού διακόσμου

 

Αριθμός απόφασης: 331/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ