_330-03/11/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.000,00#€ για συντήρηση και επισκευή χριστουγεννιάτικου στολισμού

 

Αριθμός απόφασης: 330/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ