_329-03/11/2014-Περίληψη:«Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ' αρ. 1261/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών)»

 

Αριθμός απόφασης: 329/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ