_325-20/10/2014-Περίληψη:Έγκριση Χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του έργου «Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ και του ΚΟΣΜΟΥ. ΄Αϋλες δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική ΄Εκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο»

 

Αριθμός απόφασης: 325/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ