_324-20/10/2014-Περίληψη:α) Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού.β) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια Λιπαντικών για τις ανάγκες Οχημάτων & Μηχανημάτων του Δήμου»(ΑΡ. ΜΕΛ. 69/2014).

 

Αριθμός απόφασης: 324/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ