_323-20/10/2014-Περίληψη:α) Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού.β) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια Ελαστικών Οχημάτων & Ζαντών» (ΑΡ. ΜΕΛ. 67/2014).

 

Αριθμός απόφασης: 323/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ