_319-20/10/2014-Περίληψη:α) Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού.β) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ», αρ. μελ. 60/2014.

 

Αριθμός απόφασης: 319/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ